Servicii conexe si colaborari

ACTIVITATI FIDUCIARE. Activitatile fiduciare se bazeaza pe respectarea intocmai a mandatului incredintat SIRBU & SIMA S.C.A., pe conducerea operatiunilor cu buna-credinta si diligenta unui bun proprietar de catre avocat, dar mai ales prin dubla securizare a operatiunilor: pe de o parte, prin pastrarea unor evidente scrise ale tuturor operatiunilor efectuate iar pe de alta parte, prin deschiderea pentru fiecare client  a cate unui cont fiduciar, destinat depozitarii fondurilor in chestiune.
   In exercitarea mandatului fiduciar, avocatii SIRBU & SIMA S.C.A. pot sa desfasoare o larga paleta de activitati, cum ar fi:

 • primirea în depozit, in numele şi pe seama clientului, de fonduri financiare şi bunuri, rezultate din valorificarea de titluri executorii dupa finalizarea unui litigiu, a unei medieri, a procedurii succesorale sau a lichidarii unui patrimoniu;
 • plasarea şi valorificarea, în numele şi pe seama clientului, a fondurilor financiare şi a bunurilor încredintate;
 • administrarea, în numele şi pe seama clientului, a fondurilor sau a valorilor în care acestea au fost plasate;
 • operaţiuni de conservare a substanţei şi valorii fondurilor financiare şi bunurilor încredinţate;
 • operaţiuni de plasare a fondurilor în active mobiliare sau imobiliare, valori mobiliare şi alte instrumente financiare, în condiţiile legii;
 • administrarea şi valorificarea plasamentelor efectuate prin contractarea de operaţiuni materiale şi efectuarea de operaţiuni juridice menite să sporească valoarea şi lichiditatea plasamentelor;
 • activităţi conexe cum ar fi completarea declaraţiilor de impozit şi plata acestora şi a celorlalte datorii ale clientului legate de administrarea unor asemenea proprietaţi; culegerea fructelor si încasarea veniturilor sau a altor rezultate ale investitiilor; mijlocirea/medierea operatiunilor financiare, etc.;
 • orice operaţiuni în numerar privind plaţi, încasari, efectuari de depozite bancare compensari, rambursari impuse de natura activitaţii încredintate;


COLABORARI. Pe parcursul timpului, SIRBU & SIMA S.C.A. a dezvoltat parteneriate cu specialisti din domenii conexe activitatii juridice, fara de care nu am fi putut sa ducem la bun sfarsit proiecte complexe de consultanta, care presupuneau o implicare pluridisciplinara. Printre cei mai activi colaboratori ai SIRBU & SIMA S.C.A. se numara:

 • Doamna Loredana TIGANIUC, notar public in cadrul BNP Molcut Iulia si Tiganiuc Loredana


 • Doamna Camelia COJOCEA, expert contabil si auditor la S.C. Activ Expert Business S.R.L.


 • Domnul Bogdan SELARU, expert evaluator in cadrul S.C. Vertigo Valuation S.R.L.

 

 • Domnul Catalin RAILEANU, executor judecatoresc in cadrul B.E.J. Raileanu Catalin

 

 • Doamna Ing. Mihaela OANA, expert tehnic judiciar

 

 • Domnul Dr. Alexandru CREANGA, practician in insolventa in cadrul C.I. Creanga Alexandru


 • Domnul Ing. Adrian IANCU, expert cadastru si topografie la 

 

      S.C. Veritatopo S.R.L.


 • Doamna Paula SIRBU, tehnician arhitect in cadrul Biroului Individual de Arhitectura Paula SIRBU

 

sca Sirbu & Sima

Adresa: Bd. UNIRII nr.68, sector 3, Bucuresti
Tel: 021 / 32.33.000; 0725.999.998
Fax: 021 / 32.222.23
Email: office@sirbusima.ro
Cod fiscal: RO24419759
Dec. barou: 1982 din 06.07.2008
Prezentare S.C.A. SIRBU SIMA
 

Noutati

25 decembrie 2009

SIRBU & SIMA este selectata ca reprezentat legal reprezentantei Asus Tek in Romania. [...]

15 decembrie 2009

SIRBU & SIMA este selectata ca reprezentat legal reprezentantei Asus Tek in Romania. [...]